6/MM/2022 zapytanie ofertowe – remont lokalu mieszkalnego przy ul. Krasińskiego 14k/3 w Katowicach

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Krasińskiego 14k/3 w Katowicach.

Termin realizacji: do dnia 16.01.2023 r.
Termin składania ofert: do dnia 23.12.2022 r. do godz. 10:00
Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.
Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,formularz oferty”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 6/MM/2022, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Przedmiar.
  3. Formularz ofertowy
  4. Oświadczenie ZUS, US
  5. Oświadczenie sankcyjne