6/PŁ/2021 – ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonanie profilaktycznej usługi deratyzacji (wiosennej oraz jesiennej) w budynkach Katowickiego TBS Sp. z o. o. w ramach akcji odszczurzania miasta

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie profilaktycznej usługi deratyzacji (wiosennej oraz jesiennej) w budynkach Katowickiego TBS Sp. z o. o. w ramach akcji odszczurzania miasta.

Termin realizacji:

• w okresie wiosennym w dniu 19 kwietnia 2021r., usunięcie trucizny w dniu 10 maja 2021r.,

• w okresie jesiennym w dniu 13 września 2021r., usunięcie trucizny w dniu 4 października 2021r.

Oferty należy składać w terminie: do dnia 15.04.2021r. do godz. 12.00

Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,formularz ofertowy”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 6/PŁ/2021, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

  1. Zapytanie ofertowe 
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie ZUS_US

Sprostowanie – truciznę należy wyłożyć w 261 szt. karmników zainstalowanych w nieruchomościach stanowiących zasoby Katowickiego TBS Sp. z o. o.