8/2018/PŁ ZAPYTANIE OFERTOWE –  wykonanie prac polegających na odmalowaniu miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych, numerów miejsc postojowych, dostawie oraz montażu słupów pod znaki drogowe, znaków pionowych wraz z obejmami oraz montażu znaków pionowych Wykonawcy w zasobach KTBS Sp. z o. o.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wykonanie prac polegających na odmalowaniu miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych, numerów miejsc postojowych, dostawie oraz montażu słupów pod znaki drogowe, znaków pionowych wraz z obejmami oraz montażu znaków pionowych Wykonawcy na nieruchomościach przy ul. Sławka 26b, Sławka 26d, Sławka 30-40, Obroki 43, Złota 17a, Dębowa 24-26b, Sportowa 27-27d w Katowicach.

Termin realizacji: 10.09.2018 r.

Oferty należy składać w terminie do dnia 22.08.2018 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając nr zamówienia 7/2018/PŁ.

Uwaga ! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera itp. w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie.

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Oferta_formularz
  3. Oświadczenie_ZUS_US