7/MM/2018 – ZAPYTANIE OFERTOWE naprawy i konserwacje instalacji przeciwpożarowych, przeciwdymowych, detekcji tlenku węgla i LPG w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o.o

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert na: naprawy i konserwacje instalacji przeciwpożarowych, przeciwdymowych, detekcji tlenku węgla i LPG w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS SP. z o.o.

Termin składania ofert: 25.09.2018 r. do godz. 10:00

Oferty należy składać w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie. Opis powinien zawierać numer i nazwę zamówienia 7/MM/2018, oraz dane firmy składającej ofertę.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz cenowy.
  3. Zakres konserwacji.
  4. Formularz oferty
  5. Oświadczenie ZUS, US