7/PŁ/2018 ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE –  – 7/PŁ/2018

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: przeprowadzenie prac remontowych placów zabaw, boisk sportowych oraz infrastruktury towarzyszącej

Termin realizacji: do dnia 10.09.2018r.

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Oferty należy składać w terminie do dnia: 20.08.2018 roku do godziny 10:00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając numer zamówienia 7/PŁ/2018.

 

Uwaga!

Oferta może być składania TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście w sekretariacie Spółki  w zamkniętej i opisanej kopercie.

 

 

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Oświadczenie ZUS_US
  3. Oferta_formularz