8/2019/RM ZAPYTANIE OFERTOWE – WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH W LOKALU MIESZKALNYM PRZY UL. POD KASZTANAMI 59/4 W KATOWICACH

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na : wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Pod Kasztanami 59/4 w Katowicach.

Termin realizacji: 30.08.2019 r.

Oferty należy składać w terminie do dnia 18.07.2019 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Spółki przy ul.Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając nr zamówienia 8/2019/RM.

UWAGA ! Oferta może być TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera itp., w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie ZUS,US