8/2020/DK zapytanie ofertowe – wymiana uszczelnienia szczeliny dylatacyjnej przy ul. Skowrońskiego 2, 2a, 4/Równoległa 7, 8 w Katowicach.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie wymiany uszczelnienia szczeliny dylatacyjnej przy ul. Skowrońskiego 2, 2a, 4/Równoległa 7, 8 w Katowicach.
Termin realizacji: do dnia 30.06.2020 r.

Termin składania ofert: do dnia 15.06.2020 r. do godziny 10:00.

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.
Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,oferta formularz” – załącznik nr 6. Tytuł maila powinien zawierać nr zapytania tj. 8/2020/DK, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Załącznik nr 1 – przedmiar
  3. Załącznik nr 2 – zdjęcie
  4. Załącznik nr 3 – zdjęcie
  5. Załącznik nr 4 – zdjęcie
  6. Oświadczenie ZUS,US
  7. Formularz ofertowy