8/2021/DK- ZAPYTANIE OFERTOWE – aktualizacja oznakowania pionowego na terenie osiedla przy ul. Pod Kasztanami 41 – 85 w Katowicach.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: aktualizację oznakowania pionowego na terenie osiedla przy ul. Pod Kasztanami 41 – 85   w Katowicach.

Termin realizacji: do dnia 17.12.2021r.

Termin składania ofert: 02.11.2021 r. do godz. 10.00

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.

Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową do dnia 02.11.2021 r. do godz. 10.00 na adres e-mailowy: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,oferta formularz”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 8/2021/DK, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

Skip to content