9/2021/DK ZAPYTANIE OFERTOWE – zakup i montaż 10 szt. blokad parkingowych wraz z odmalowaniem linii rozgraniczających miejsca parkingowe i numeracji miejsc oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego dla jednego miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych terenie osiedla przy ul. Krasińskiego 14B

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na:

zakup i montaż 10 szt. blokad parkingowych wraz z odmalowaniem linii rozgraniczających miejsca parkingowe i numeracji miejsc oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego dla jednego miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych terenie osiedla przy ul. Krasińskiego 14B – K  w Katowicach.

Termin realizacji: do dnia 07.12.2021 r.

Termin składania ofert: 16.11.2021 r. do godz. 10:00

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.

Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową do dnia 16.11.2021 r. do godz. 10.00 na adres e-mailowy: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,oferta formularz”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 9/2021/DK, a treść – nazwę przedmiotu  zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Załącznik nr 1 – przedmiar robót.
  3. Formularz ofertowy.
  4. Oświadczenie ZUS