9/2018/PŁ ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac polegających na odmalowaniu miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych, dostawie oraz montażu słupów pod znaki drogowe oraz montażu znaków pionowych wraz z obejmami w zasobach KTBS Sp. z o. o.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wykonanie prac polegających na odmalowaniu miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych, dostawie oraz montażu słupów pod znaki drogowe oraz montażu znaków pionowych wraz z obejmami na nieruchomościach przy ul. 1-go Maja 93 abc, 1-go Maja 95,97, Boh. Monte Cassino 2-2i, Saint Etienne 2-2a – 7-7a, Saint Etienne 9-9a – 15-15a, Marcinkowskiego 2 a-b, 4 a-b, 6 a-b, Krasińskiego 14 b-k, Skowrońskiego 2,2a,4/Równoległa 7,8 w Katowicach.

Termin realizacji: 19.10.2018 r.

Oferty należy składać w terminie do dnia 27.09.2018 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając nr zamówienia 9/2018/PŁ.

Uwaga ! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera itp. w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz oferty
  3. Oświadczenie ZUS, US