9/2020/DK ZAPYTANIE OFERTOWE – Remont nawierzchni górnego poziomu garażu z kostki betonowej przy ul. Sławka 26 w Katowicach.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: Remont nawierzchni górnego poziomu garażu z kostki betonowej – naprawa kratek odpływowych z górnego poziomu parkingu wraz z doszczelnieniem i wykonaniem przekładki kostki betonowej przy ul. Sławka 26 w Katowicach.

Termin realizacji: do dnia 31.07.2020r.

Oferty należy składać w terminie: do dnia 22.06.2020 r. do godz. 10:00.
Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.
Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,oferta formularz” – załącznik nr 4 w terminie do dnia: 22.06.2020 roku do godz. 10.00. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 9/2020/DK, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1 – przedmiar 
  3. Załącznik nr 2 – rzut 
  4. Formularz ofertowy
  5. Oświadczenie ZUS,US