ZAPYTANIE OFERTOWE – Dostawa i montaż znaków pionowych oraz odmalowanie znaków poziomych na osiedlu mieszkaniowych przy ul. Pod Kasztanami 41-83 w Katowicach

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: dostawę i montaż znaków pionowych oraz odmalowanie znaków poziomych na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Pod Kasztanami 41-83 w Katowicach.

Termin realizacji: do dnia 16.12.2016r.
Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym: w załączniku.
Oferty należy składać w terminie do dnia: 21.11.2016 roku do godziny 10.00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając numer zamówienia 24/2016/PŁ.

Uwaga! Oferta może być składania TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie.

Uwaga! Przed złożeniem oferty cenowej należy zapoznać się z przedmiotem zamówienia (wizja lokalna na osiedlu mieszkaniowym)

Załączniki do pobrania: