KOMPLEKSOWY REMONT DACHU w układzie dwuwarstwowym z wykorzystaniem papy podkładowej Extra Wentylacja Baza 3 Szybki Syntan SBS oraz papy wierzchniego krycia typu Szybki Profil SBS; grubość układu 9,1 mm

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Wajdy 15 w Katowicach zaprasza do złożenia oferty na:

KOMPLEKSOWY REMONT DACHU w układzie dwuwarstwowym z wykorzystaniem papy podkładowej Extra Wentylacja Baza 3 Szybki Syntan SBS oraz papy wierzchniego krycia typu Szybki Profil SBS; grubość układu 9,1 mm

Wymagany termin realizacji zamówienia: do uzgodnienia

Termin składania ofert: 16.06.2017 r. do godz. 12:00 – Składanie ofert za pośrednictwem ofertywspolnoty@tbs.katowice.pl oraz w formie papierowej w sekretariacie Katowickiego TBS Sp. z o.o.; w tytule/temacie należy wpisać „ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE”

Szczegóły w załączniku:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Przedmiar
  3. Formularz oferty