ZAPYTANIE OFERTOWE – Przycięcie pielęgnacyjne drzew rosnących w obrębie nieruchomości Hałubki 4, 4a, 4b w Katowicach

ZAPYTANIE OFERTOWE – WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

1. Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Hałubki 4, 4A, 4B w Katowicach zaprasza do złożenia oferty na:

PRZYCIĘCIE PIELĘGNACYJNE DRZEW ROSNĄCYCH W OBRĘBIE NIERUCHOMOŚCI Hałubki 4,4a,4b w Katowicach. PRZYCIĄĆ NALEŻY 5 DRZEW – GATUNEK BRZOZA ORAZ JEDNO DRZEWO – GATUNEK ŚWIERK

2. Adres nieruchomości której dotyczy zamówienie: ul. Hałubki 4, 4a, 4b Katowice.
3.
Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30.11.2016 r.
4.
Wymagany okres gwarancji:
5.
Składanie ofert za pośrednictwem ofertywspolnoty@tbs.katowice.pl oraz w formie papierowej w sekretariacie Katowickiego TBS-sp. z o.o.; w tytule/temacie należy wpisać „ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE”.
6.
Termin składania ofert 02.11.2016 r. do godz. 14:00.
7.
Warunki płatności 21 dni od daty spisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, przelewem z konta zamawiającego
8.
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Marcin Szymanek (administrator)
9.
Termin związania z ofertą 90 dni

Kontakt – Marcin Szymanek – 32 253 67 13 wew. 715

PEŁNA TREŚĆ ZAPYTANIA W ZAŁĄCZNIKU DO POBRANIA