PUBLICZNE OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ REALIZUJĄCEJ PROGRAM BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO

Katowickie TBS Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu konkursowym na wybór inwestora finansowego i wspólnika, z którym Katowickie TBS utworzy spółkę celową. Spółka dopuszcza także możliwość przystąpienia do istniejącej spółki celowej, utworzonej przez Inwestora Finansowego wyłącznie w celu realizacji programu inwestycyjnego opisanego w poniższym ogłoszeniu.

Załączniki:

  1. Ogloszenie_o_konkursie