Publiczne ogłoszenie o konkursie nr 2/2017 na wybór wspólnika i inwestora finansowego do spółki kapitałowej

Katowickie TBS Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu konkursowym na wybór inwestora finansowego i wspólnika, z którym Katowickie TBS utworzy spółkę celową. Spółka dopuszcza także możliwość przystąpienia do istniejącej spółki celowej, utworzonej przez Inwestora Finansowego wyłącznie w celu realizacji programu inwestycyjnego opisanego w poniższym ogłoszeniu.

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o konkursie
  2. Regulamin konkursu