REMONT KORYTARZY WEWNĘTRZNYCH KLATKI SCHODOWEJ PRZY UL. UNIWERSYTECKIEJ 21 W KATOWICACH

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Uniwersytecka 21 w Katowicach zaprasza do złożenia oferty na: REMONT KORYTARZY WEWNĘTRZNYCH KLATKI SCHODOWEJ

Termin składania ofert: 10.07.2017 r. do godz. 13:00.

Szczegóły zapytania w załączniku.

 

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Przedmiar
  3. Formularz ofertowy