21/NS/2019 zapytanie ofertowe ponowione – Remont lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Sławka 30a/15 w Katowicach.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ponownie zaprasza do składania ofert na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Sławka 30a/15 w Katowicach.
Termin realizacji: 08.07.2019 r.
Oferty należy składać w terminie do dnia 14.06.2019 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając nr zamówienia 21/NS/2019.
Uwaga! Do oferty cenowej należy dołączyć kosztorys na wykonanie przedmiotowego zakresu prac. Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera itp. w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie.

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie ZUS,US