ZAPYTANIE OFERTOWE – REMONT WEJŚCIA I PARTERU KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU PRZY UL. GRANICZNEJ 17A W KATOWICACH

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Graniczna 17A w Katowicach zaprasza do złożenia oferty na: REMONT WEJŚCIA I PARTERU KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU PRZY UL. GRANICZNEJ 17A W KATOWICACH.

Termin składania ofert 11.09.2017 r. do godz. 13:00.

Składanie ofert za pośrednictwem ofertywspolnoty@tbs.katowice.pl oraz w formie papierowej w sekretariacie Katowickiego TBS Sp. z o.o.; w tytule/temacie należy wpisać „ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE”

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Przedmiar
  3. Formularz ofertowy