ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Pod Kasztanami 41/9 w Katowicach

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie prac remontowych lokalu mieszkalnego przy ul. Pod Kasztanami 41/9 w Katowicach.

Termin realizacji: do dnia 31.10.2016r.
Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym: w załączniku.
Oferty należy składać w terminie do dnia: 20.10.2016 roku do godziny 10.00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając numer zamówienia 23/2016/PŁ.

Uwaga! Oferta może być składania TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie.

Uwaga! Do oferty cenowej należy bezwzględnie dołączyć kosztorys szczegółowy wykonania robót.

Załączniki do pobrania: