WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI PODWÓRZA BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. OPOLSKIEJ 2 I UL. SŁOWACKIEGO 27 W KATOWICACH

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Opolskiej 2, Słowackiego 27 w Katowicach zaprasza do złożenia oferty na: WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI PODWÓRZA BUDYNKU MIESZKALNEGO

Termin składania ofert: 01.08.2017 r. do godz. 13:00.

Szczegóły zapytania w załączniku.

 

Załączniki

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Przedmiar
  3. Formularz ofertowy