8/NS/2018 ZAPYTANIE OFERTOWE – Wymiana listwy drzwiowej wraz z 2 szt. zamków w drzwiach wejściowych do lokalu mieszkalnego przy ul. Sławka 38/41 w Katowicach

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na  Wymiana listwy drzwiowej wraz z 2szt. zamków w drzwiach wejściowych do lokalu mieszkalnego przy ul. Sławka 38/41 zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

Termin realizacji: 20.04.2018 r.

Oferty należy składać w terminie do dnia 12.04.2018 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając nr zamówienia 8/NS/2018.

Uwaga ! Do oferty cenowej należy dołączyć kosztorys na wykonanie przedmiotowego zakresu prac. Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera itp. w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Formularz oferty
  3. Oświadczenie ZUS, US