ZAPYTANIE OFERTOWE- dostawa i montaż 3 kpl. klimatyzatorów wraz z wykonaniem instalacji chłodniczej 40m.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: dostawę i montaż trzech (3) kpl. klimatyzatorów o wydajności chłodnicza/grzewcza:2,5/3,2kW i klasie wydajności energetycznej chłodzenie/grzanie: A++/A+ wraz z wykonaniem instalacji chłodniczej 40m.
 
Termin realizacji: do dnia 10.05.2017 r.
Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączniku.
Oferty należy składać w terminie do dnia: 21.04.2017 roku do godziny 12:00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach opisując kopertę numerem zamówienia 01/2017/KK, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: oferty@tbs.katowice.pl w tytule/temacie wpisując nr zamówienia 01/2017/KK.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe-opis
  2. Formularz oferty