Zapytanie ofertowe – dostawa i montaż lokalowych detektorów tlenku węgla

W ramach akcji: “NIE DLA CZADU

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na: dostawę i montaż czujników tlenku węgla
w lokalach mieszkalnych Katowickiego TBS Sp. z o.o. 

Szczegóły zamówienia w zapytaniu ofertowym

Termin realizacji zamówienia: 31.03.2017r.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach, w terminie do dnia: 13.03.2017r. do godz. 12.00.
Na kopercie należy wpisać numer zamówienia: 1/MM/2017

 

Załączniki:

  1. Formularz ofertowy
  2. oswiadczenie_zus_us