ZAPYTANIE OFERTOWE – modernizacja/budowa instalacji monitoringu poprzez wymianę lub/i dostawę oraz montaż urządzeń do monitoringu cyfrowego IP wraz z wymianą okablowania teletechnicznego na osiedlach mieszkaniowych w zasobach Katowickiego TBS Sp. z o. o.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie prac polegających na modernizacji/budowie instalacji monitoringu poprzez wymianę lub/i dostawę oraz montaż urządzeń do monitoringu cyfrowego IP wraz z wymianą okablowania teletechnicznego na osiedlach mieszkaniowych  przy ul.: Obroki 43, Krasińskiego 14-14k, Skowrońskiego 3-3a, Skowrońskiego 2,2a,4/Równoległa 7/8, Pod Kasztanami 41-83 w Katowicach.

 

Termin realizacji: do dnia 31.07.2017r.

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączniku.

Oferty należy składać w terminie do dnia: 11.05.2017 roku do godziny 10:00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając numer zamówienia 16/2017/PŁ.

 

Uwaga!

Oferta może być składania TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście w sekretariacie Spółki  w zamkniętej i opisanej kopercie.

Do oferty cenowej należy bezwzględnie dołączyć kosztorys wykonania robót z podziałem na poszczególne nieruchomości.

 

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Formularz oferty
  3. Oświadczenie_ZUS_US