ZAPYTANIE OFERTOWE – MONTAŻ NOWYCH DRZWI DO POMIESZCZENIA ŚMIETNIKOWEGO ORAZ RENOWACJA DRZWI WEJŚCIOWYCH DO KLATKI SCHODOWEJ

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Wajdy 15 w Katowicach zaprasza do złożenia oferty na:

MONTAŻ NOWYCH DRZWI DO POMIESZCZENIA ŚMIETNIKOWEGO ORAZ RENOWACJA DRZWI WEJŚCIOWYCH DO KLATKI SCHODOWEJ.

 • Adres nieruchomości której dotyczy zamówienie: ul. Wajdy 15, Katowice.
 • Wymagany termin realizacji zamówienia: do uzgodnienia
 • Wymagany okres gwarancji: nie mniej niż 24 m-ce.
 • Składanie ofert za pośrednictwem ofertywspolnoty@tbs.katowice.pl oraz w formie papierowej w sekretariacie Katowickiego TBS Sp. z o.o.; w tytule/temacie należy wpisać „ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE”
 • Termin składania ofert 05.05.2017 r. do godz. 13:00.
 • Warunki płatności 21 dni od daty spisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, przelewem z konta zamawiającego
 • Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Marcin Szymanek (administrator)
 • Termin związania z ofertą 90 dni

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączniku.

 

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Zakres prac
 3. OFERTA FORMULARZ WM