ZAPYTANIE OFERTOWE – NAPRAWA I KONSERWACJA BRAM WJAZDOWYCH, BRAM PRZESUWNYCH, BRAM ROZWIERALNYCH I SZLABANÓW W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH KATOWICKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O. O. W KATOWICACH.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na:

naprawę i konserwację bram wjazdowych, bram przesuwnych, bram rozwieralnych i szlabanów w zasobach mieszkaniowych Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.  w Katowicach.

Termin realizacji: do dnia 30.09.2024r.

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.

Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową do dnia 21.09.2021 r. do godz. 10.00 na adres e-mailowy: oferty@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,oferta formularz zbiorczy” i załącznik nr 1 formularz ofertowy szczegółowy. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 7/2021/DK, a treść – nazwę przedmiotu  zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

oferta_formularz_ofertowy_zbiorczy

oświadczenie ZUS_US

zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy_szczegółowy

załącznik nr 2 zakres konserwacji + realizacja

załącznik nr 3 – projekt umowy