ZAPYTANIE OFERTOWE naprawy i konserwacje bram wjazdowych, bram przesuwnych, bram rozwieralnych i szlabanów w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o.o. w Katowicach – 2/MM/2017

Zamawiający Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na: naprawy i konserwacje bram wjazdowych, bram przesuwnych, bram rozwieralnych  i szlabanów w zasobach mieszkaniowych Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Katowicach.

Wymagany termin realizacji zamówienia: od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 r.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółki w Katowicach przy ul. Krasińskiego 14, w zamkniętej
i opisanej kopercie. Na kopercie należy wpisać nr zamówienia: 2/MM/2017, oraz dane firmy składającej ofertę.

Termin składania ofert: 25.09.2017 r. do godz. 10.00.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załączniki