ZAPYTANIE OFERTOWE naprawy i konserwacje instalacji przeciwpożarowych, przeciwdymowych, detekcji tlenku węgla i LPG w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS SP. z o.o.– 4/MM/2017

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert na: naprawy i konserwacje instalacji przeciwpożarowych, przeciwdymowych, detekcji tlenku węgla i LPG w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS SP. z o.o.

Termin składania ofert 25.09.2017 do godz. 10.00

Oferty należy składać w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie. Opis powinien zawierać numer i nazwę zamówienia 4/MM/2017, oraz dane firmy składającej ofertę.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Formularz cenowy
  3. Zakres konserwacji