ZAPYTANIE OFERTOWE NR 09/2021/RM – NA MONTAŻ 6 SZT. BLOKAD PARKINGOWYCH UL. POD KASZTANAMI 41-83 W KATOWICACH

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na : dostawę i montaż 6 sztuk blokad parkingowych typu „ SŁOŃ „  w opcji zamykanej na kłódkę z żółtymi odblaskami na dwóch wjazdach na wewnętrzny teren osiedla przy ul. Pod Kasztanami 41 – 83  w Katowicach. Zgodnie z załącznikiem nr 1

 

Termin realizacji: 04.10.2021r.

Oferty należy składać w terminie do dnia 22.09.2021r. do godz. 1000 w sekretariacie Spółki przy ul.

Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając nr zamówienia 09/2021/RM.

 

UWAGA !  Oferta może być TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres:

sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu „ oferta formularz „ – załącznik nr 2

Tytuł  e – maila powinien zawierać nr zapytania tj. 04/2021/RM, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

Treśc zapytania

oswiadczenie_ZUS_US-2

oferta_formularz-3 (1)