ZAPYTANIE OFERTOWE – odwodnienie budynku – wymiana pokryw ekodrenu przy klatkach schodowych przy ul. Sportowej 27d w Katowicach

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: odwodnienia budynku – wymiana pokryw ekodrenu przy klatkach schodowych przy ul. Sportowej 27d w Katowicach.

 

Termin realizacji: do dnia 15.09.2017 r.

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączniku.

Oferty należy składać w terminie do dnia: 21.08.2017 roku do godziny 10.00 w sekretariacie Spółki     przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając numer zamówienia 6/2017/RM.

Uwaga! Oferta może być składania TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera itp. w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie.

 

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie ZUS, US