zapytanie ofertowe – REMONT KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU PRZY UL. KATOWICKIEJ 37A W KATOWICACH POLEGAJĄCY NA WYŁOŻENIU STOPNIC I PODESTÓW PŁYTKAMI GRESOWYMI NA POZIOMIE 1, 2 I 3 PIĘTRA (BEZ PARTERU)

Zamawiający:Wspólnota Mieszkaniowa Katowicka 37, 37A w Katowicach zaprasza do złożenia oferty na: REMONT KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU PRZY UL. KATOWICKIEJ 37A W KATOWICACH POLEGAJĄCY NA WYŁOŻENIU STOPNIC I PODESTÓW PŁYTKAMI GRESOWYMI NA POZIOMIE 1, 2 I 3 PIĘTRA (BEZ PARTERU).

Termin składania ofert 17.10.2017 r. do godz. 13:00.

Składanie ofert za pośrednictwem ofertywspolnoty@tbs.katowice.pl oraz w formie papierowej w sekretariacie Katowickiego TBS Sp. z o.o.; w tytule/temacie należy wpisać „ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE”

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Formularz ofertowy