Zapytanie ofertowe – wybór wykonawcy opracowania projektu rozbiórki budynków oficyn kamienic przy ul. Warszawskiej i Mariackiej w Katowicach

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: wybór wykonawcy  opracowania kompleksowo (z wykorzystaniem materiałów – inwentaryzacji obiektów – będących w posiadaniu  Zamawiającego) projektów rozbiórki obiektów nieużytkowych oficyn kamienic przy ul. Warszawskiej i Mariackiej w Katowicach

Termin realizacji: nie dłuższy niż do końca marca 2018 r.

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączniku.

Oferty należy składać w terminie do dnia: 15.01.2018 roku do godziny 12:00 w sekretariacie Spółki  przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach, lub przesłać drogą e-mailową na adres: malgorzata.mazur@tbs.katowice.pl lub sekretariat@tbs.katowice.pl.

Załączniki:

  1. Mapa własnościowa z oznaczeniem nieruchomości.
  2. Wzór oferty
  3. Projekt umowy