ZAPYTANIE OFERTOWE-wybór wykonawcy świadczącego wielobranżowe usługi nadzoru inwestorskiego

Katowickie TBS Sp. z o.o.  zaprasza do składania ofert na wybór wykonawcy świadczącego wielobranżowe usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zamówienia publicznego pn.: “Budowa II etapu osiedla mieszkaniowego Giszowiec-Kasztany przy ul. Górniczego Stanu w Katowicach.”

Oferty przygotowane zgodnie z wymaganiami opisanymi w załączniku należy składać w siedzibie zamawiającego:
Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; 40-019 Katowice, ul. Krasińskiego 14 w terminie do dnia 21 lipca 2017 do godz. 12:00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Załączniki:

    1. Zapytanie ofertowe +załączniki

Protokół z badania ofert