ZAPYTANIE OFERTOWE- wykonanie prac polegających na odnowieniu (odmalowaniu) numerów miejsc, linii wyznaczających miejsca postojowe

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie prac polegających na odnowieniu (odmalowaniu) numerów miejsc, linii wyznaczających miejsca postojowe oraz znaków poziomych w garażach podziemnych przy ul. Sławka 30,30a,30b; ul. Sławka 34,34a,34b; ul. Sławka 40,40a,40b; ul. Bohaterów Monte Cassino 2-2i w Katowicach. 

Termin realizacji: do dnia 30.06.2017 r.

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączniku.

Oferty należy składać w terminie do dnia: 01.06.2017 roku do godziny 10.00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając numer zamówienia 18/2017/PŁ.

Uwaga! Oferta może być składania TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera itp. w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie.

 

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Formularz oferty
  3. Oświadczenie ZUS, US