ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych bram garażowych segmentowych polegających na wymianie napędów obecnie zamontowanych na nowe przemysłowe

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie prac remontowych (8 szt.) bram garażowych segmentowych polegających na wymianie napędów obecnie zamontowanych na nowe przemysłowe, montażu liczników do pomiaru cykli pracy bram oraz z robotami towarzyszącymi w nieruchomości budynkowej przy ul. Sławka 30÷b (4 szt.), 34÷b (4 szt.)  w Katowicach.

Termin realizacji: do dnia 31.05.2017 r.

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączniku.

Oferty należy składać w terminie do dnia: 19.04.2017 roku do godziny 10.00 w sekretariacie Spółki     przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając numer zamówienia 5/2017/DK.

Uwaga! Oferta może być składania TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera itp. w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie.

 

Załączniki:

  1. zapytanie_ofertowe _slawka_bramy_garazowe
  2. zalacznik nr 1_do_zapytania_ofertowego_slawka_bramy_garazowe
  3. Formularz oferty
  4. oswiadczenie_ZUS_US