ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej z rekuperacją polegających na czyszczeniu i dezynfekcji wraz z przeglądem, pomiarami i regulacją w budynkach mieszkalnych przy ul. St. Etienne 2,2a-7,7a oraz przy ul. Szeroka 21,23,25 w Katowicach.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie prac remontowych polegających na odtworzeniu, czyszczeniu i dezynfekcji wraz z przeglądem, pomiarami i regulacją instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej z rekuperacją  w budynkach mieszkalnych przy ul.  St. Etienne 2,2a-7,7a oraz przy ul. Szeroka 21,23,25  w Katowicach.

 

Termin realizacji: do dnia 17.08.2017 r.

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym .

Oferty należy składać w terminie do dnia: 09.06.2017 roku do godziny 10.00 w sekretariacie Spółki  przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając numer zamówienia 2/2017/KK.

Uwaga! Oferta może być składania TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera itp. w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie.

 

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz oferty
  3. Oświadczenie ZUS, US