ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych korytarzy piwnicznych budynku mieszkalnego przy ul. 1-go Maja 93 a,b,c w Katowicach

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie prac remontowych korytarzy piwnicznych budynku mieszkalnego przy ul. 1-go Maja 93 a,b,c w Katowicach.

Termin realizacji: do dnia 15.09.2017 r.

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączniku.

Oferty należy składać w terminie do dnia: 10.08.2017 roku do godziny 10:00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając numer zamówienia 24/2017/PŁ.

 

Uwaga!

Oferta może być składania TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście w sekretariacie Spółki  w zamkniętej i opisanej kopercie.

Do oferty cenowej należy dołączyć kosztorys wykonania robót.

 

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie ZUS, US