3/2018/DK ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych lokalu mieszkalnego przy ul. Marcinkowskiego 4a/3 w Katowicach.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie prac remontowych lokalu mieszkalnego przy ul. Marcinkowskiego 4a/3   w Katowicach

Termin realizacji: do dnia 31.08.2018r.

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączniku.

Oferty należy składać w terminie do dnia: 20.08.2018 roku do godziny 10.00 w sekretariacie Spółki     przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając numer zamówienia 3/2018/DK.

Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera itp. w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie.

 

1.Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1

3.Załącznik nr 2

4. Załącznik nr 3