ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych – naprawy poprzeglądowe placów zabaw w zasobach Katowickiego TBS Sp. z o. o.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie prac remontowych – naprawy poprzeglądowe placów zabaw w zasobach Katowickiego TBS Sp. z o. o.

 

Termin realizacji: do dnia 31.05.2017r.

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączniku.

Oferty należy składać w terminie do dnia: 08.05.2017 roku do godziny 10:00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając numer zamówienia 15/2017/PŁ.

 

Uwaga!

Oferta może być składania TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście w sekretariacie Spółki  w zamkniętej i opisanej kopercie. Do oferty cenowej należy bezwzględnie dołączyć kosztorys wykonania robót.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Formularz oferty
  3. Oświadczenie_ZUS_US