ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych polegających na odnowieniu powłok tynkarsko-malarskich ścian i sufitów po zalaniu na klatce schodowej przy ul. Złotej 17a w Katowicach.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie prac remontowych polegających na odnowieniu powłok tynkarsko-malarskich ścian i sufitów po zalaniu na klatce schodowej przy ul. Złotej 17a  w Katowicach.

 

Termin realizacji: do dnia 30.06.2017r.

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączniku.

Oferty należy składać w terminie do dnia: 04.05.2017 roku do godziny 10.00 w sekretariacie Spółki  przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając numer zamówienia 6/2017/DK.

Uwaga! Oferta może być składania TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera itp. w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie.

 

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik do zapytania ofertowego
  3. Formularz oferty
  4. Oświadczenie_ZUS_US