ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych polegających na odtworzenia hydroizolacji tarasu w budynku mieszkalnym przy ul. Sławka 34b/28 w Katowicach.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie prac remontowych polegających na odtworzenia hydroizolacji tarasu  w budynku mieszkalnym przy ul. Sławka 34b/28 w Katowicach.

Termin realizacji: do dnia 14.07.2017 r.

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączniku.

Oferty należy składać w terminie do dnia: 05.06.2017 roku do godziny 10.00 w sekretariacie Spółki  przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając numer zamówienia 7/2017/DK.

Uwaga! Oferta może być składania TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera itp. w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie.

 

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Formularz oferty
  3. Oświadczenie ZUS, US