ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych polegających na wymianie starej nawierzchni z płyt z granulatu gumowego na nową wylewaną jednolitą typu EPDM na placach zabaw przy ul. Sławka 38d i Obrokach 43 w Katowicach.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie prac remontowych polegających na wymianie starej nawierzchni z płyt  z granulatu gumowego na nową wylewaną jednolitą typu EPDM na placach zabaw  przy ul. Sławka 38÷d i Obrokach 43 w Katowicach.

Termin realizacji: do dnia 26.05.2017r.

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączniku.

Oferty należy składać w terminie do dnia: 29.03.2017 roku do godziny 10.00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając numer zamówienia 3/2017/DK.

Uwaga! Oferta może być składania TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera itp. w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie.

 

Załączniki:

  1. zapytanie_ofertowe_nawierzchnie place zabaw
  2. oferta_formularz
  3. oswiadczenie_ZUS_US