ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Skowrońskiego 2/6 w Katowicach.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie prac remontowych lokalu mieszkalnego przy ul. Skowrońskiego 2/6 w Katowicach.

Termin realizacji: do dnia 24.03.2017r.
Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym: w załączniku.
Oferty należy składać w terminie do dnia: 17.03.2017 roku do godziny 10.00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając numer zamówienia 04/PK/2017.

Uwaga! Oferta może być składania TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie.

Uwaga! Do oferty cenowej należy bezwzględnie dołączyć kosztorys szczegółowy wykonania robót.

 

Załączniki:

  1. Formularz oferty
  2. oswiadczenie_zus
  3. Zapytanie ofertowe