ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie profilaktycznej usługi deratyzacji (wiosennej oraz jesiennej) w budynkach Katowickiego TBS Sp. z o. o. w ramach akcji odszczurzania miasta

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie profilaktycznej usługi deratyzacji (wiosennej oraz jesiennej) w budynkach Katowickiego TBS Sp.  z o. o. w ramach akcji odszczurzania miasta.

Termin realizacji:

  • w okresie wiosennym w dniu 24 kwietnia 2017r., usunięcie trucizny w dniu 15 maja 2017r. (deratyzacja wiosenna),
  • w okresie jesiennym w dniu 18 września 2017r., usunięcie trucizny w dniu 9 października 2017r. (deratyzacja jesienna).

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączniku.

Oferty należy składać w terminie do dnia: 20.04.2017 roku do godziny 10.00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając numer zamówienia 13/2017/PŁ.

Uwaga!

Oferta może być składania TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście w sekretariacie Spółki  w zamkniętej i opisanej kopercie.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Formularz oferty
  3. Oświadczenie_ZUS_US