Zapytanie ofertowe – wykonanie przeglądów stanu technicznego urządzeń zabawowych oraz infrastruktury towarzyszącej placów zabaw zlokalizowanych w zasobach Katowickiego TBS Sp. z o. o. na osiedlach mieszkaniowych w Katowicach

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie przeglądów stanu technicznego urządzeń zabawowych oraz infrastruktury towarzyszącej placów zabaw zlokalizowanych w zasobach Katowickiego TBS Sp. z o. o. na osiedlach mieszkaniowych w Katowicach.

 

Termin realizacji: do dnia 10.04.2017 r.

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączniku.

Oferty należy składać w terminie do dnia: 27.03.2017 roku do godziny 10.00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając numer zamówienia 11/2017/PŁ.

Uwaga! Oferta może być składania TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście w sekretariacie Spółki  w zamkniętej i opisanej kopercie.

 

Załączniki:

  1. Zapytaie ofertowe place zabaw
  2. oferta_formularz
  3. oswiadczenie_ZUS_US