ZAPYTANIE OFERTOWE-wykonanie remontu dylatacji zadaszenia betonowego ostatniej kondygnacji nad balkonami i tarasami budynków mieszkalnych

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie remontu dylatacji zadaszenia betonowego ostatniej kondygnacji nad balkonami i tarasami budynków mieszkalnych przy ul. Marcinkowskiego 2a,2b,4a,4b,6a,6b w Katowicach.

Termin realizacji: do dnia 30.06.2017 r.

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączniku.

Oferty należy składać w terminie do dnia: 01.06.2017 roku do godziny 11:00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając numer zamówienia 19/2017/MH.

Do oferty cenowej należy dołączyć kosztorys cenowy.

Uwaga! Oferta może być składania TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera itp. w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie.

 

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie ZUS, US