ZAPYTANIE OFERTOWE – wymiana stolarki okiennej klatki schodowej zgodnie z projektem przy ul. Mieszka I 15 w Katowicach

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Mieszka I 15 w Katowicach zaprasza do złożenia oferty na: WYMIANĘ STOLARKI OKIENNEJ KLATKI SCHODOWEJ ZGODNIE Z PROJEKTEM.

Termin składania ofert: 18.08.2017 r. do godz. 13:00.

Składanie ofert za pośrednictwem ofertywspolnoty@tbs.katowice.pl oraz w formie papierowej w sekretariacie Katowickiego TBS Sp. z o.o.; w tytule/temacie należy wpisać „ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE”

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Przedmiar
  3. Formularz ofertowy