ZO/4/DI/19 zapytanie ofertowe – Zorganizowanie, przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej parkingu wielopoziomowego na ok 1500 miejsc zlokalizowanego w Strefie Kultury w Katowicach

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: Zorganizowanie, przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej parkingu wielopoziomowego na ok 1500 miejsc zlokalizowanego w Strefie Kultury w Katowicach.
Termin realizacji: 31.07.2020 r. w tym do 30.06.2020 r. rozstrzygnięcie konkursu.
Oferty należy składać w terminie do dnia 22.11.2019 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając nr zamówienia ZO/4/DI/19.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz ofertowy.
  3. Załącznik nr 2 wykaz usług.
  4. Załącznik nr 3 wykaz osób.