1/2024/BM Zapytanie ofertowe -wykonanie prac remontowych czap kominowych wraz z wykonaniem izolacji daszków betonowych nad ostatnią kondygnacją na nieruchomościach przy ulicy Skowrońskiego 3,3a, Sławka 26b, 26d, Sławka 38-38d Sławka 40-40b w Katowicach.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie prac remontowych czap kominowych wraz z wykonaniem izolacji daszków betonowych nad ostatnią kondygnacją na nieruchomościach przy ulicy Skowrońskiego 3,3a, Sławka 26b, 26d, Sławka 38-38d Sławka 40-40b w Katowicach.

Oferty należy składać w terminie do dnia: 12.03.2024 r. do godz. 10:00.

Termin realizacji: od dnia 30.04.2024 r.

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.

Uwaga! Oferta może być składana drogą mailową na adres:sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,formularz ofertowy”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 1/2024/BM, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę lub osobiście w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie ZUS, US
  4. Oświadczenie sankcyjne